Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan

Kundmöte

 

Ett samarbete med oss på Next Improvement inleds oftast med ett kundmöte, med fokus på kundens verksamhet, problem och uppsatta mål för att kunna forma ett erbjudande.

Vilket givetvis är förutsättningslöst.

Vår Filosofi

Vi lever som vi lär och sätter kunden i fokus i allt vi gör. Vi hämtar inspiration ifrån välkända globala filosofier så som Lean, TPM och 6-sigma...

Frågeställningar

  • Hur ser verksamheten ut?

  • Hur bedrivs verksamheten?

  • Vart ligger era utmaningar på kort och lång sikt?

  • Vad skulle effekten bli på att infria utmaningarna på kort sikt?

  • Vad skulle effekten bli på att infria utmaningarna på lång sikt?

 

Vårt erbjudande formas ur följande områden:

Förbättringsarbete

Ett systematiskt förbättringsarbete som bedrivs tvärfunktionellt på alla nivåer i företaget på kort och
lång sikt där visionen är en produktionsprocess fri från olyckor, negativ miljöpåverkan, förluster och
slöseri.

Underhåll

En driftsäker produktionsprocess där underhållet i huvudsak bedrivs förebyggande, planerat och
förbättrande med hög leveranssäkerhet till följd och möjlighet till kundorderstyrd produktion med
minimala lagernivåer.

Produktionsteknik

En standardiserad produktionsprocess där arbetsplats, bemanning och arbetssätt speglar behovet för hög säkerhet, ergonomi och produktivitet .

Kvalité

En stabil produktionsprocess där kvalitén byggs in i produktionsupplägget , vid rätt från mig till dig i en kedja genom produktionen stannar kvalitetsbrister i aktuellt processteg och man når kvalitetsmålen trots minimalt med mätning.

Logistik

En kundorderstyrd produktionsprocess där inget produceras varken för tidigt eller försent.

Nyanskaffning

En systematiskt nyanskaffningsprocess där leverantörsval baseras på livslängdsekonomi och som bygger in standardiseringen från start för att efter P-start snabbt uppnå uppsatta mål i produktionsprocessen.

Varje byggsten har unika erbjudanden i våra tre ringar

 

Standardisera processens arbetssätt, metoder och rutiner

 Tillföra organisationen kunskap, stöd och resurser

 

Erhålla stödsystem för att effektivisera och synliggöra

Utlova resultat genom ledning, coachning och administration

 

 

Vad är er "Next Improvement"?

 

 

 

Senast publicerad: 170208 | Powered by SiteSmart