Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan

          Process

Processkartläggning

Processen kartläggs och kunden coachas i ”Best practise” lösningar för att effektivt hitta den optimala anpassningen utifrån verksamhetens behov och förutsättningar.

Standardisering

Processen standardiseras så att VAD, VEM, NÄR och HUR framgår och handhavandeinstruktioner för stödsystem tas fram för att beskriva hur dom skall nyttjas.

Värdeflöde

Kundens värdeflöde kartläggs och data samlas in. Värdeflödet och insamlad data standardiseras för att visualisera kartlagt läge och hur värdeflödet skulle se ut utan förluster, den så kallade ”Visionen”.

En workshop med kunden hålls runt värdeflödeskartläggningen med fokus på att tillsammans identifiera förbättringar i värdeflödet för att möta upp framtida mål.

Kunden coachas i var potentialer och möjliga lösningar finns. Förbättringsplan och hur värdeflödet ser ut efter infriade mål visualiseras i två nya varianter av värdeflödeskartor ”Förbättringsplan” och ”Målbild”.

Produktionssystem

Vi tar tillsammans med kunden fram organisationens behov av verktygslåda med filosofier, metoder och verktyg, för att effektivisera och kvalitetssäkra verksamhetens processer och möta upp/överträffa kundens krav.

Senast publicerad: 170208 | Powered by SiteSmart