Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan

Standardisering

standardiserat arbetssätt
 
 
 

Syfte

Att skapa kunskap och förståelse hos deltagaren i hur man på ett systematiskt och effektivt sätt kan standardisera arbetssätt och rutiner för att få bort variation i tillämpning, bygga in systematik och skapa förutsättning till ständig förbättring av arbetssätt och rutiner.

Målgrupp

Företagets operatörer/montörer, stödfunktioner, administration, LEAN/TPM koordinatorer och ledare.

Varför Standardisering?

En korrekt utförd standardisering skapar en kedja av ”Rätt från mig till dig” genom hela verksamheten vilket kan tillföra verksamheten egenskaper så som exempelvis: Kvalitetssäkrad, systematisk, effektiv och värdeskapande.

Standardiseringen ger förutsättning till utföraren att utföra momentet korrekt, effektivt och på ett säkert sätt samt blir ett verktyg till ledarskapet för att kunna stödja, coacha, styra och utveckla verksamheten.

Utbildningsupplägg 

 • SDCA (Standardized Do Check Act) 
 • Effekten av att bedriva arbetet utifrån ett standardiserat arbetssätt 
 • Synligt ledarskap och konfirmation 
 • SIPOC 
 • Teori och praktiska övningar i standardiserings principer så som:
  • Standardisera arbetssätt och rutiner som beskriver organisationens processer
  • Standardisera rutiner som beskriver återkommande arbetsmoment i produktionen
  • Standardisera rutiner för åtgärder, kalibrering, operatörsunderhåll och skötsel
  • Standardisera för att vidmakthålla uppnådda resultat efter förbättringsarbete
  • T-card visualisera utförandet 
 • Gruppövningar i olika standardiseringsformer

Utbildningsresultat

Efter utförd utbildning har deltagaren fått kunskap för att kunna standardisera enskilt eller som deltagare i ett tvärfunktionellt förbättringsteam.

Senast publicerad: 170208 | Powered by SiteSmart